Titel

Undertitel
Bråbo Naturcenter Upptäck ett unikt landskap Bråbo Naturcenter ligger i Bråbo gamla skola. Här finns informationstavlor och kartor över vandringslederna. Det är också här som vandringslederna utgår ifrån. En vacker skog, med träd från skogen, brynen och hagmarkerna i Bråbygden visas, man kan även krypa in i en myrstack. På Naturcenters vackra loft möter vi människor, djur och växter i det gamla odlingslandskapet. Den unika biologiska mångfalden presenteras på ett smakfullt och lättillgängligt sätt. Utställningen för dig varsamt ut till Bråbygdens vackra natur. Naturstigar Här finns möjlighet till vandring i bygden med besök vid en fångstgrop för varg. Naturslingorna går genom Bråbygdens kulturlandskap med små åkerlappar, slåtterängar och beteshagar. Allt omgärdat av vackra gärdesgårdar och med det för Bråbygden karaktäristiska hamlade träden som skulpturer i markerna. Kontakta oss Bråbygdens Intresseförening eller Oskarshamns turistbyrå Ring för mer information: 0491-711 41 eller 070-600 66 24 Adress: Bråbo gamla skola
Diam amet semper proin odio adipiscing, neque sit Sit semper adipiscing, diam neque amet proin odio Semper adipiscing, odio neque diam amet proin sit Neque semper adipiscing, sit proin diam odio amet Amet proin semper adipiscing, neque diam odio sit Pellentesque ac elit sodales, aliquet nisi ac fringilla Odio amet sit semper diam neque adipiscing, proin Neque amet semper diam odio adipiscing, sit proin eleifend turpis maximus.
  • James & Rita

    We love this vacation more than anything. We sure will come back

Bråbygden