Naturcenter

Upptäck ett unikt landskap

Bråbo Naturcenter ligger i den gamla skolan. Här finns informationstavlor och kartor över vandringslederna som sträcker sig ut i Bråbygden. Det är också här som vandringslederna utgår ifrån. En vacker skog, med träd från skogen, brynen och hagmarkerna i Bråbygden visas, man kan även krypa in i en myrstack.

Läs mer om vandringslederna!

På Naturcenters vackra loft möter vi människor, djur och växter i det gamla odlingslandskapet. Den unika biologiska mångfalden presenteras på ett smakfullt och lättillgängligt sätt. Utställningen för dig varsamt ut till Bråbygdens vackra natur.

Naturstigar

Här finns möjlighet till vandring i bygden med besök vid en fångstgrop för varg. Naturslingorna går genom Bråbygdens kulturlandskap med små åkerlappar, slåtterängar och beteshagar. Allt omgärdat av vackra gärdesgårdar och med det för Bråbygden karaktäristiska hamlade träden som skulpturer i markerna.

Hitta hit

Bråbo Naturcenter ligger vid den gamla skolan mitt i Bråbo.