Vandringsleder

Lilla vandringsleden – genom hagar och fägator

Den lilla vandringsleden är ca 1,5 km lång och går genom hagar och fägator, förbi Thures gamla slåtteräng och små åkerlyckor, längs gärdesgårdar upp genom Östantorp by.

Vandringsleden utgår från naturcenter och det finns fikabord utställda på olika platser längs leden. Kartor finns vid informationstavlorna vid gamla skolan.

Stora vandringsleden – längs vackra gärdegårdar

Den stora vandringsleden är ca 4,5 km och går genom hagar och fägator, förbi Thures gamla slåtteräng och små åkerlyckor, längs gärdesgårdar, passerar sedan varggropen och Applekulla med stora områden av hamlade träd och över Bråna och Helges äng.

Vandringsleden utgår från naturcenter och det finns fikabord utställda på olika platser längs leden. Kartor finns vid informationstavlorna vid gamla skolan.

Vandringsled kring våtmarken & bygdens bästa utsiktsplats

Vandringsleden runt våtmarken är ca 8 km och går genom hagar och fägator, förbi Thures gamla slåtteräng och små åkerlyckor, längs gärdesgårdar, passerar sedan varggropen där den tar av och går över Bråna. Leden går sedan över vägen ner i hagen som gränsar till våtmarken som har en vattenspegel (paradis för häckande fåglar) under vår och försommar för att sedan tömmas för att kunna betas längre fram på säsongen.

Vidare vandrar man förbi ”råbocketallen” och kommer så småningom upp till den bästa utsiktsplatsen i Bråbygden, där finns ett fikabord utställt. Leden kommer ner i den lilla byn Bjälebo för att sedan gå längs vägen tillbaka till naturcenter.

Hitta hit

Vandringslederna utgår från naturcenter och det finns fikabord utställda på olika platser längs leden. Kartor finns vid informationstavlorna vid Bråbo Naturcenter mitt i byn.