Kommunikationer

Ta bussen till Bråbygden

Kalmar Läns Trafik busslinje 53 trafikerar vägen till Bråbo. KLT erbjuder närtrafik på landsbygden vilket innebär att du kan bli upphämtad vid en överenskommen mötesplats t.ex. bostaden eller en hållplats.

Resan kan göras till och från den målort som finns i ditt område. På målorten kan du kliva av eller på samt byta och resa vidare med linjetrafik när detta är möjligt. För busstidtabell och information om närtrafik, se www.klt.se.