Kulturbussen

Rullande bibliotek ger service

Det rullande filialbiblioteket erbjuder service till invånare i Bråbygden. Kulturbussen kommer till Bråbo var fjärde vecka per vår- och hösttermin.

I Kulturbussen finns över 1800 böcker, musik, tidskrifter och mycket mer. Lånetiden är 8 veckor. För de låntagare som har någon form av läshinder  erbjuds talböcker och storstilsböcker.

Information och turlista

Kulturbussen

Närmaste bibliotek

Kristdala bibliotek