Naturlandskap

Upptäck ett unikt landskap

Bråbygden är ett unikt natur- och kulturlandskap. Vid Bråbo B&B och café finns informationstavlor och kartor över bygden. Det är också här du som vandringsleden utgår ifrån så passa på att uppleva den unika biologiska mångfalden. Längs vandringsleden hittar du fikabord där du kan du äta din medhavda fika. Paviljongen är perfekt att hyra om ni är ett större sällskap.

Vandra i bygden

Här finns många möjligheter till vandring i bygden. Gå vår vandringsled eller en av de kortare naturslingorna i bygden. Naturslingorna går genom Bråbygdens kulturlandskap med små åkerlappar, slåtterängar och beteshagar samt ett besök vid en fångstgrop för varg. Allt omgärdat av vackra gärdesgårdar och med det för Bråbygden karaktäristiska hamlade träden som skulpturer i markerna. Bygden är lika vacker året runt!