Bråbygdens vandringsled

Upplev Bråbygden med vandringsleden

AKTUELLT: Vi jobbar under våren 2021 med att märka om lederna till olika färger. Vi kommer också att ta fram en provisorisk karta inför sommaren. OBS lederna fungerar att utnyttja under tiden.


Bråbygdens vandringsled bjuder på en vacker utsikt över hagar, slåtterängar, åkerlyckor och gärdesgårdar. Vandringsleden utgår från Bråbo B&B och café mitt i byn. Det finns fikabord utställda på olika platser längs vandringsleden så glöm inte att ta med dig en korg eller ryggsäck med fika!

Vandringsleden är uppmärkt med symbol 1 och markerad med fyrkantspunkter på kartan och är cirka 9 km lång. Utöver leden så finns det sex slingor markerade A-F och alla är av olika längd.

Starta vid Bråbo B&B och Café där informationstavlor finns. Leden går genom byn Östantorp och ner till Humleryd. Vid Humleryd finns en varggrop och ett inhägnat rastbord. Därefter fortsätter vi ner mot Applekulla och svänger höger ut på grusvägen. Vid vägskälet följer du vägen vänster mot Gullhanetorp.

Leden passerar förbi den gula gården och vidare upp mot skogen för att vika av åt höger mot byn Bjälebo. Där finns en utsiktspunkt med rastbord och en fantastisk utsikt över Bråbygden. Vi fortsätter förbi den gamla skjutbanan och via fägatan genom delar av Bjälebo. Följ stora vägen tillbaka mot caféet. I backen kan du på vänster sida se ”Helges äng”. Leden bjuder på omväxlande natur med flertalet sevärdheter.

Digital karta över vandringleden

Klicka på kartan för information om leden och slingorna.

Slinga A

Följ slinga 1 genom Östantorp och sväng vänster vid vägskälet. Via vägen kommer du fram till en gammal mjölkningsfålla och en ”kallgård”, där byborna odlade sina grönsaker och rotfrukter.

Sväng därefter vänster och vandra längs den gamla fägatan fram till ”Åsahålet”. Det är en äng som vårdas och sköts på gammalt vis. Ängen har en unik blomsterprakt. Slingan avslutas med vandring genom en hage med stenrösen och hamlade träd. Därefter ansluter du till led 1 och tar vänster tillbaka till caféet. Längd: ca 1,5 km

Slinga B

Du tar vandringsled 1 fram till Varggropen. Där svänger du in på slinga B som även kallas Brånaleden. Här hamnar du i Bråbygdens äldsta fägata som leder in på åkermark med otaliga stenrösen. Här har hittats bosättningar 7 000 år tillbaka i tiden, och här växer cirka 40 olika arter per kvadratmeter. En rastplats finns vid Varggropen.

Längd: ca 1 km

Slinga C

Slingan startar i Applekulla och du kommer fram till en gammal linbastu. När slingan svänger finns det en rastplats i vad som kallas ”Anettes hage”. Här finns också rikligt med blommor och ett fantastiskt fågelliv. Vill du kan du göra en avstickare till ruinerna av den gamla ramsågen och kvarnen. Slingan ansluter till led 1 igen och du kan ta dig hemåt.

Längd: ca 1 km

Slinga D

Slingan börjar vid vägskälet mot Äshult eller vid vägskälet Applekulla/Gullhanetorp där anslutning till led 1 finns. Här ligger området Bråna med sina många stenrösen. Slingan ansluter även till slingorna B och E. På ena sidan finns en mycket vacker och välskött hage och vy mot byn Östantorp i norr.

Längd: ca 1 km

Slinga E

Denna slinga är den som erbjuder störst naturupplevelse. Den startar i Bjälebo där slinga B och D delar på sig. Rastbord finns vid fågelsjön som är ett uppdämt våtmarksområde. Du går förbi Vasaberg med unika odlingar uppe på berget som minner om gamla tider.

Här finns också ett rikt fågelliv med till exempel ugglor, och ormvråk. Vid våtmarken kan du se ännu fler fåglar som tranor, änder, svanar med mera. Ute på halvön finns en rastplats där du kan beskåda ”Råbocketallen”. Denna unikt vridna tall är säkerligen över 300 år gammal. Slingan fortsätter ut på led 1 och du befinner dig nu i ”Jimmys hage”. Här finns en fantastisk utsikt över Bråbygden.

Längd: ca 3 km

Slinga F

Följ led 1 genom Östantorp och sväng vänster vid vägskälet där slinga A och F börjar. Slingan fortsätter rakt fram genom både tät skog och öppna landskap. Du kommer ut på stora vägen och fortsätter höger några hundra meter. Sväng av vid Äversnäs som är en liten pittoresk by i Bråbygden.

Du kommer att få uppleva ett blandat skogslandskap med ömsom tät barrskog och öppna landskap. Här passerar man byn Brånäs, som är en av Bråbygdens äldsta bosättningar. Följ grusvägen och vid Humleryd är du tillbaka på led 1.

Längd: ca 6 km

Tänk på att:

  • Vandringsleden och slingorna är uppmärkta så att man kan starta eller avsluta från vilket håll man själv väljer. Det är bara att följa kartan.
  • Var aktsam om naturen. Vårda den.
  • Skräpa inte ned.
  • Stäng grindar och elstängsel efter passering då det går boskap eller får i hagarna för att åstadkomma det öppna landskapet.
  • Håll hundar kopplade.

Vandringsleden och naturstigarna sköts av Bråbygdens intresseförening.

Hitta hit

Vandringslederna utgår från Bråbo B&B och café där du även kan hämta din karta. Det finns fikabord utställda på olika platser längs leden så glöm inte fikakorgen!