Intresseförening

Bråbygdens Intresseförening

Bråbygdens Intresseförening, BIF, bildades 1993 och har över 200 medlemmar. Medlemskap i föreningen erhålles av var och en som ansluter sig till föreningens målsättning och betalar medlemsavgift.

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, styrelse och kommittéer. Bråbygdens Intresseförening äger och driver Bråbogården och gamla skolan där föräldrakooperativet bedriver sin verksamhet.

Vi håller vandringslederna i gott skick och sköter tillsyn av badplatsen under säsong. Föreningen arrangerar aktiviteter för medlemmar och evenemang såsom ängens dag och den årliga julmarknaden som lockar besökare från när och fjärran.

Bli medlem!

Som medlem i Bråbygdens Intresseförening stödjer du föreningens verksamhet och det arbete som vi bedriver för att nå målen.

Pris vuxen: 150 kr
Pris barn under 18 år: 20 kr

Medlemskap betalas årligen till vårt bankgiro 5199-3558. Glöm inte att ange ditt namn som avsändare. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta oss!

GDPR-policy
Du är som medlem registrerad med namn och adress samt vilket år du betalat för. Vi har även registrerat din epost och telefonnummer om du själv angett dessa. BIF delar inte personuppgifter med tredje part.

Styrelse 2024

 • Sven Joelsson och Ingemar Lönnberg, ordförande
 • Sven Joelsson och Ingemar Lönnberg, vice ordförande
 • Eva-Lena Sjögren, kassör
 • Johan Henningsson
 • Per Ivarsson
 • Jan Karlsson
 • Rickard Svensson
 • Carl Lövgren
 • Alexandra Fridhed
 • Anna Sjögren
 • Jesper Kolm

Övergripande mål

 • Värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra dessa vidare till kommande generationer.
 • Främja kunskapen om hembygdens historia och traditioner.
 • Aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur, miljö, kultur och samhällsplanering.
 • Verka för att vara remissinstans och samarbetspartner för såväl statliga som regionala och kommunala organ, i frågor som berör bygdens intressen.
 • Stödja och stimulera till initiativ som gagnar bygdens utveckling och möjlighet till arbetstillfällen.
 • Verka för att bygdens folk får likartad service som övriga innevånare i kommunen.
 • Vara politisk och religiöst obunden.

Samarbete stärker föreningen

Bråbygdens Intresseförening samarbetar med ett antal partners och ett flertal aktörer stödjer föreningens verksamhet. Nedan hittar du några av de aktörer som föreningen samarbetar med: