Styrelsens arbete

Styrelsemöten är i regel första tisdagen i månaden. Och på mötena är alla medlemmar välkomna. Här kommer vi även lägga ut protokoll från styrelsemöten med Intresseföreningen så håll utkik.

Styrelse 2023

 • Helen Rennie-Smith, ordförande
 • Johan Henningsson, vice ordförande
 • Eva-Lena Sjögren, kassör
 • Per Ivarsson
 • Ingemar Lönnberg
 • Jan Karlsson
 • Rickard Svensson
 • Carl Lövgren
 • Alexandra Fridhed
 • Stefan Sjögren

Valberedning

 • Carl Lövgren
 • Sven Joelsson
 • Jeanette Sjögren

Protokoll