Bråbygden

Ett unikt natur- och kulturlandskap

I Bråbygden ser du tydliga spår av smålandsbonden som i sitt anletes svett bröt sten och lade i rösen. Rik och ursprunglig kulturmiljö med trä- och stengärdesgårdar, fägator, ängslador, genuina gårdsmiljöer och hamlade träd.

Man åker in i Bråbygden på smala slingrande skogsvägar som skvallrar om att de är gamla klövjestigar. Den bekväme väljer den nya breda asfaltsvägen från Sanden, men för att få uppleva hur barrskogen plötsligt får ge vika bör välja vägen över Korsvägen, Äshult eller Norrhult. Där känns skillnaden i landskapet nästan överväldigande oavsett årstid.

I det gamla bondelandet har byborna sedan tidig medeltid idogt arbetat och överlämnat ett område med små åkerlappar, stora beteshagar, slåttergubbar och spindelört, lövdungar, kor, slåtterängar, enorma odlingsrösen och tusentals hamlade askar och lindar – allt i ett svepande kulligt landskap inrutat i ett spindelnät av grå gärdesgårdar. Det är vidunderligt vackert.

På gammal naturbetesmark kan du hitta över 40 arter per kvadratmeter, t.ex. spindelört, sträv nejlikrot, låsbräken, gulplister, långbladig spåtistel, slåttergubbe och brudsporre. Växter som är beroende av kornas betande och att klövar trampar ner fröerna i grobar jord precis som skett i alla tider. Bland djuren förekommer hasselsnok, sandödla, aspfjäril och trumgräshoppa och betande får, kor och hästar.

En levande landsbygd

I gamla skolan driver ett föräldrakooperativ en förskola där den naturnära miljön är ett viktig lärorum för barnen. Här hålls även kurser och utbildningar där bland annat flera mil gärdesgårdar har hägnats runt slåtterängarna och beteshagarna.

Som besökare bör du inte missa Bråbo B&B och Café som ligger mitt i bygden. Här har du nära till allt och den vackra naturen ända in på knuten. Det är det perfekta stället att övernatta på och här finns ett trevligt café med goda bakverk och smörgåsar.

”En liten café-pärla mitt i vackra Bråbygden. Gott och trevlig personal! Verkligen att rekommendera.”

Mette Munter