Arbete med vandringslederna

Vi jobbar under våren 2021 med att märka om lederna till olika färger. Vi kommer också att ta fram en provisorisk karta inför sommaren. OBS lederna fungerar att utnyttja under tiden.