Att säga nej kan också innebära utveckling

Stora Bråbo, den 21 februari 2023På tisdagskvällen träffade styrelsen i Bråbygdens intresseförening (BIF) företrädare för de politiska partierna i Oskarshamns kommunfullmäktige på Bråbo Café. De var inbjudna för en diskussion om den planerade vindkraftparken vid Stora Vädern.

– Det var ett väldigt givande samtal med politikerna, berättar Helen Rennie-Smith som är ordförande för BIF. Vi framförde våra medlemmars synpunkter och politikerna tog det till sig.

Kvällen började med en presentation av BIFs samrådsyttrande till Fred. Olsen som projekterar en vindkraftpark i Bråboskogarna. Yttrandet baseras på resultatet av en medlemsenkät som BIF genomförde i slutet av förra året. Det visade sig att en överväldigande majoritet gav styrelsen mandat att argumentera emot byggandet av vindkraft i närheten av Bråbygden.

– Jag måste ge en eloge till er för hur professionell och väl genomarbetad den här enkäten var, kommenterade Lucas Lodge.

Diskussionerna fortsatte med att politikerna redogjorde för hur den formella processen kring tillståndsgivande för vindkraftsbygge ser ut.

– Kommunen kommer inom kort påbörja arbetet med en ny vindbruksplan, förklarade Anton Sejnehed. Vi kommer inte att ge tillstånd för byggande av vindkraftsverk innan den nya planen är på plats. Det kan ta upp till två år.

Under mötet fördjupade sig BIFs styrelsemedlemmar i några områden som visade sig vara särskilt viktiga i enkäten. Det faktum att Bråbygden är det största sammanhängande kulturlandskapet i Sverige är viktigt att beakta. Tystnaden – avsaknaden av andra bakgrundsljud än naturens egna – är en kvalitet som blir allt svårare att hitta i det moderna samhället.

En kommentar från enkätsvaren sammanfattar det:

”Att säga NEJ kan också innebära utveckling. Bråbygdens tidigare generationer har många gånger sagt nej till moderniteter och påtryckningar utifrån och det har gett oss ett unikum att förvalta idag. Om Oskarshamns kommun har modet att säga nej idag så tror jag det är ett beslut som betalar sig i framtiden, när de värden Bråbygden har bara blir mer och mer unika och sällsynta.”

Mötet avslutades i samförstånd att BIF gärna fortsätter att arbeta tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän för att skapa bästa möjliga resultat.

Foto taget av Lucas Lodge
Foto taget av Ingemar Lönnberg