Politikerna i Bråbo

Nu innan valet var våra politiker och hälsade på oss i Bråbogården.

Ur artikeln från oskarshamns tidningen:

Bråbygdens intresseförening stod som värd för valdebatten där de nio politiska kandidaterna fick inleda med att beskriva landsbygden och de betonade betydelsen av att människor som
väljer att bo utanför de stora städerna också får del av den kommunala servicen.
Samtliga nio visade också sitt stöd för förskolan i Bråbo som drivs som ett föräldrakooperativ.
Debattörerna var också överens om att småskaliga jordbruk är nödvändiga för Sveriges självförsörjning och ur ett beredskapsperspektiv. Det var först när frågan om gårdsförsäljning
av alkoholhaltiga drycker kom på tal som det hettade till i debatten. Partierna på högerkanten ansåg att gårdsförsäljning borde tillåtas medan de vänsterorienterade partierna höll fast vid att
behålla Systembolagets monopol.
– Det blev en bra debatt och förvånansvärt många Bråbobor vågade sig ut trots regnet, säger
Helen Rennie-Smith, ordförande i Bråbygdens intresseförening när hon sammanfattar debatten.
Kvällen avrundades med att debattörerna fick varsin burk lokalproducerad honung och därefter bjöds de in till Bråbo café där diskussionen fortsatte över en kopp kaffe.