Stormötet blev lillmöte

Den 1 oktober bjöd Bråbygdens intresseförening in till stormöte om Bråbygdens framtid. Det visade sig vara hård konkurrens den dagen – med 50-årsfirande av Ölandsbron och Ölands skördefest, Covid på återtåg, ishockey, endurotävling, rådjursjakt och annat skoj – men det var ändå en engagerad skara som samlades i Bråbogården.

Helen Rennie-Smith, som är ordförande för BIF, hälsade välkommen och konstaterade att det kanske snarare blev ett ”lillmöte” den här gången, men kvalitet är alltid viktigare än kvantitet.

– Eftersom BIF fungerar som remissinstans i kommunens och regionens planeringsarbete, så har styrelsen inflytande över vilka beslut som fattas, sa Helen i sin inledning. Men vi vill inte att det bara ska vara styrelsen som ska komma till tals, utan alla som bor i Bråbygden, oavsett om de är medlemmar i intresseföreningen eller inte.

Efter en inledande diskussion delade deltagarna upp sig i mindre grupper och diskuterade olika ämnen som är betydelsefulla för Bråbo. En grupp diskuterade sport och fritid, en annan tog tag i BIFs olika aktiviteter och en tredje diskuterade vad vi kan göra för att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar.

– Vi har förskola, vi har fritids, men för ungdomar efter fritidssåldern finns inte direkt några aktiviteter i Bråbo, kommenterade Helen. Just nu bor det inte så många i den åldern häromkring, men det finns många barn i förskolan och fritids och om några år kommer de förstås att vara äldre och ha andra behov.

Grupperna redovisade sedan vad de hade pratat om och det var anmärkningsvärt hur alla tre borden hade liknande slutsatser. Vi vill göra mer tillsammans, gärna över generationsgränserna och gärna locka människor som bor utanför bygden att delta.

Det här mötet var ett första möte i en serie, där bråboborna får tillfälle att ventilera sina funderingar om framtiden, framföra önskemål och bolla idéer.

– Det vore väldigt roligt om ännu fler kommer på nästa möte, så att vi får ännu fler infallsvinklar på hur vi ska arbeta vidare, avslutade Helen.