Vindkraftens vara eller icke vara

Vi har blivit uppmärksammade på att det råder ett missförstånd vad gäller BIFs styrelses inställning till den planerade vindkraftsparken i Bråbygden.

När vi först diskuterade frågan var vi överens om att styrelsen ska hålla sig neutral i frågan innan vi har konsulterat medlemmarna. Det här är en viktig fråga för Bråbygdens framtid och vi har för avsikt att lämna ett samrådsutlåtande, men det ska vara baserat på BIFs medlemmars åsikter.

Därför kommer vi under december 2022 genomföra en medlemsenkät vars resultat redovisas i januari. Enkäten skickas till alla som var medlemmar den 30 november 2022.

Om du hör rykten om BIFs styrelses ställningstagande åt ena eller andra hållet kan du helt bortse från dessa. Styrelsen kommer agera i medlemmarnas intresse.